MENU 2023NEW
CHRZEST
 • sakrament chrztu świętego udzielany jest w trzecią i czwartą niedziele miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00;
 • pierwsze spotkanie z rodzicami w celu ustalenia terminu chrztu w kancelarii około miesiąca wcześniej;
 • potrzebne dokumenty: odpis aktu urodzenia dziecka z USC, pozwolenia dla rodziców chrzestnych z parafii aktualnego zamieszkania;
 • obowiązkowa obecność rodziców i chrzestnych na katechezie w sobotę przed chrztem po Mszy Świętej o godz. 18.00;
BIERZMOWANIE
 • deklaracja chęci przystąpienia do bierzmowania;
 • metryka chrztu (dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii);
 • zgoda proboszcza parafii zamieszkania na bierzmowanie dla młodzieży spoza parafii;
 • indeks do bierzmowania;
 • uczestniczenie w wyznaczonych nabożeństwach i spotkaniach;
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 • termin: czwarta niedziela miesiąca maja;
 • deklaracja rodziców na początku rocznego przygotowania do I Komunii Świętej;
 • metryka chrztu dziecka (dotyczy dzieci ochrzczonych w innej parafii);
 • zgoda proboszcza parafii zamieszkania, jeśli dziecko nie należy do naszej parafii;
 • uczestniczenie w wyznaczonych nabożeństwach i spotkaniach;
MAŁŻEŃSTWO
 • pierwsze spotkanie w kancelarii najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa;
 • drugie spotkanie najpóźniej dwa miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa, kiedy spisywany jest protokół badania kanonicznego, i na które narzeczeni przynoszą wymagane prawem kanonicznym dokumenty: - aktualne metryki chrztu (dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii); - dowody osobiste; - świadectwa ukończonej katechizacji; - zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej; - zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniach w poradni małżeńskiej; - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego; - dane dotyczące światków zawarcia małżeństwa;
 • trzecie ostatnie spotkanie w tygodniu poprzedzającym zawarcie sakramentu małżeństwa;
POGRZEB
 • akt zgonu z USC;
 • pozwolenie na pogrzeb jeśli zmarły mieszkał w innej parafii;
 • zaświadczenie o udzielonych sakramentach przed śmiercią;