MENU 2023NEW
Historia Parafii bł. Michała Kozala BM w Lipnie

          Rzymsko-katolicka Parafia bł. Michała Kozala BM w Lipnie, należąca do diecezji włocławskiej i dekanatu lipnowskiego. Erygowana przez bp. Henryka Muszyńskiego 14 czerwca 1988 roku, utworzona z części parafii WNMP w Lipnie. Początkowo od 1986 roku ośrodek duszpasterski, którego administratorem został ks. prał. Stefan Maćczak (od 1988 roku proboszcz parafii), którego staraniem utworzono parafię, wybudowano kościół oraz plebanię. Trzeba zaznaczyć, że świątynię wybudowano w niełatwych czasach (w latach 1987-2000), dzięki pomocy  zaangażowanych parafian oraz darczyńców (z kraju i zagranicy), według projektu inż. Aleksandra Holasa. Konstruktorem był Pan Janusz Wujec, inżynierem nadzoru budowlanego Pan Władysław Cackowski, a kierownikiem budowy Pan Janusz Blachowski. Kościół murowany z cegły, ołtarz marmurowy według projektu s. Maristelli (paulistka). Konsekrowany 13 czerwca 2001 roku, przez bp. Bronisława Dembowskiego, biskupa włocławskiego. W kolejnych latach trwały prace związane z wykończeniem i wyposażeniem kościoła. W latach 2003-2009 położono marmurową posadzkę w całym kościele. Zostały wstawione ławki, konfesjonały, drzwi i pozostałe niezbędne meble wykonane z drewna dębowego. Zamontowano stacje drogi krzyżowej wykonane przez p. Zdzisława Ostrowskiego, który jest również autorem rzeźb w stałej ekspozycji: Chrystus ukrzyżowany oraz Niepokalana, eksponowanych okresowo: Chrystus frasobliwy i zmartwychwstały, a także obrazów: Św. Józef, Św. Faustyna, Św. Jan Paweł II, Bł. Stefan Wyszyński. Zamontowano chrzcielnicę i podstawę pod tabernakulum. Świątynia została wyposażona w nowe organy. Został wykonany podjazd dla niepełnosprawnych oraz granitowe schody do kościoła. Pomalowano cały kościół i dzwonnicę. Założono nowe nagłośnienie. Plac został ogrodzony i zagospodarowany. Nieoceniony jest wysiłek i zaangażowanie pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, ks. prał. Stefana Maćczaka, który ukończywszy dzieło życia, zm. 8 lutego 2014 roku (spoczywa na cmentarzu komunalnym w Lipnie w kwaterze kapłańskiej).

Parafia bł. Michała Kozala BM w Lipnie Źródło: Wikipedia.pl